slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Παλιές Εικόνες

Ο Άγιος Γιάννης του Μουντάδου

Φωτογραφία της Μίρκα Βιδάλη από το πανηγύρι του Άγιου Γιάννη στον Μουντάδο.

 Εικόνα του Χριστού

 Μουντάδος Τήνου. Εικόνα του Χριστού στον Άι-Θανάση ζωγραφισμένη στα μέσα του 18ου αιώνα,έργο,το πιο πιθανό, του Μουνταδιανού αγιογράφου Γεωργίου Κονταρίνη.

Τάματα Στην Παναγία

"Δια δαπάνης του θείου Νικυφόρου, και της συζύγου τούδε της σεμνοτάτης, υποτυπώθην παρά του γεωργίου, και γόνου κονταρίνου, ων τας δεήσεις τω θεώ αναθύσω, ίνα τύχωσιν ψυχικής σωτηρίας-1746"

Εικόνα Της Παναγίας Του Πάθους

 Ενυπόγραφη και χρονολογημένη (1746) εικόνα της Παναγίας του Πάθους, του Μουνταδιανού αγιογράφου Γεωργίου Κονταρίνη. Βρίσκεται στο ναό της Παναγίας του Λεβαντάδου (Καρυά) ή Παναγίας του Σιώτη (τ' Σιώτ').