slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Από Τα Παλιά

Δημοτικό Σχολείο Καρυάς 1926-27

 Δημοτικό Σχολείο Καρυάς 1926-27. Συλλογή Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη.

Δημοτικό Σχολείο Καρυάς 1926

Δημοτικό Σχολείο Καρυάς 1926. Τα παιδιά του Μουντάδου, της Καρυάς και του Τζάδου, με το δάσκαλό τους Γεώργιο Βουτσίνο και τον εφημέριο Καρυάς-Τζάδου στο προαύλιο του σχολείου. Η φωτογραφία ανήκει στη συλλογή του Κων/νου Καλαϊτζίδη.