slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Μουντάδος

Φωτογραφίες από τον Μουντάδο
Ο Πάνω Γκζης

  Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη. 

Το Μνημείο

  Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Διαδρομή Εξόδου Από Τον Μουντάδο

  Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Άγιος Χαράλαμπος (Σταυρωτή)

 Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Προς Άγιο Χαράλαμπο (Σταυρωτή)

  Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Θέας Προς Τον Μουντάδο

  Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Το Σταυρουδάκι

Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Αγία Τριάδα

Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη