slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Μουντάδος

Φωτογραφίες από τον Μουντάδο
Η Εκκλησία Του Άγιου Γιάννη

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.

Η Πηγή Και Ο Άγιος Γιάννης

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.

Ο Άγιος Νεκτάριος

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.

Θέα Προς Τον Άγιο Γιάννη

 Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη. 

Διαδρομή Προς Την Πηγή

  Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Διαδρομή Προς Άγιο Αθανάσιο

  Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Ο Άγιος Γιάννης Από Πάνω

  Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Το Σπίτι Με Τα Κόκκινα Παράθυρα

  Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Οι Καμάρες

  Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Σοκάκια Στον Μουντάδο

  Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.