slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Μουντάδος

Φωτογραφίες από τον Μουντάδο
Ο Πλάτανος
Θέα Μέσα Από Τα Ξερά Φύλλα

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.

Ο Άγιος Αθανάσιος

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.

Το Παλιό Σπίτι Με Την Θέα Του Κολοκυθά

 Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη. 

Θέα Από Το Χαλασμένο Σπίτι

 Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Πρασινάδα Στο Χαλασμένο Σπίτι

 Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Η Καμάρα Προς Τον Άγιο Αθανάσιο

 Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Η Παναγία Η Ληγατιανή

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.

Ο Άγιος Γιάννης Και Το Μοναστήρι Της Παναγίας

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.