slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Μουντάδος

Φωτογραφίες από τον Μουντάδο
Διαδρομή Προς Τις Καμάρες

 Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Πράσινη Θέα Του Μουντάδου Την Άνοιξη

 Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Η Δεύτερη Πηγή

 Σε αυτό το πηγάδι πήγαιναν τα ζώα τους οι Μουνταδιανοί για να πίνουν νερό.

Φωτογραφία Αντωνόπουλου Αθανάσιου.

Ο Μουντάδος Στα Πράσινα

 Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Μουνταδιανό Παραδοσιακό Σπίτι

Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Στην Πίσω Μεριά Του Μουντάδου

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.

Το Καμπαναριό Του Άγιου Γιάννη

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.

Καμάρα Προς Τον Άγιο Νικόλαο

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.

Η Εκκλησία Του Άγιου Νικόλαου

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.

Η Παναγίτσα Του Μουντάδου

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.