slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Μουντάδος

Φωτογραφίες από τον Μουντάδο
Σπίτι Προς Την Πάνω Μεριά Του Μουντάδου

 Φωτογραφία Αντωνόπουλου Αθανάσιου.

Η Κεντρική Πηγή

 Φωτογραφία Αντωνόπουλου Αθανάσιου.

Ο Περιστεριώνας Στον Κολοκυθά

 Φωτογραφία Αντωνόπουλου Αθανάσιου.

Παραδοσιακό Σπίτι Γύρω Από Το Πράσινο

Φωτογραφία Αντωνόπουλου Αθανάσιου. 

Ο Μουντάδος Και Το Μοναστήρι

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.

Μπουκαμβίλια

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.

Καμπαναριό

 Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Μουντάδος Πανοραμική

 Φωτογραφία Νικηφόρου Πλυτά.

Το Καμπαναριό Του Άγιου Χαράλαμπου (Σταυρωτή)

 Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.

Ο Μουντάδος Από Πάνω

 Φωτογραφία Ειρήνης Σιώτη.