slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9
O μπάρμπα-Αντώνης Πλυτάς (Μπουρδουμπάς)

Συνοδεία νεονύμφων από τον Μουντάδο σε άλλο χωριό της Τήνου. Πάνω στο πρώτο μουλάρι ο μπάρμπα-Αντώνης Πλυτάς (Μπουρδουμπάς).
Φωτ/κό αρχείο Νικηφόρου Σ. Πλυτά.