slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9
Eθελοντική εργασία για την κατασκευή της αυλής του σχολείου της Καρυάς

Φωτογραφία από την εθελοντική εργασία για την κατασκευή της αυλής του σχολείου της Καρυάς. Από αριστερά Αντώνης Ασημομύτης, Κώστας Βιδάλης, Αντρίκος Γιαγιάς, Στέφανος Γιαγιάς και Γιάννης Ασημομύτης. 
Φωτογραφία Γιάννη Σιώτη.