slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Τιμίου Σταυρού - το «Σταυρουδάκι», ιδιοκτησίας του Αντωνίου Ν.Μαραγκού στο Μουντάδο που εορτάζει στις 14 Σεπτεμβρίου.