slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

 Τιμίου Σταυρού, ιδιοκτησίας των Γεωργίου Β.Πλυτά, Ειρήνης Πλυτά και κληρονόμων Ραφαήλ Πλυτά στην περιοχή Πριάστρο που εορτάζει στις 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι σήμερα το πανηγύρι συγκεντρώνει πολύ κόσμο, ο οποίος τυγχάνει πλούσιας φιλοξενίας από τους ιδιοκτήτες. Τα παλιότερα χρόνια , γιόρταζαν οι πολυπληθείς προσκυνητές (ιδίως οι κυνηγοί) μες τις ελιές με όργανα, βιολιά και λαούτα, μέχρι το βράδυ. Ο ναός δεσπόζει της περιοχής, είναι αρκετά μεγάλος, δεν πρόκειται για απλό εξωκκλήσι.