slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9
Τα παιδιά του σχολείου τη δεκαετία του '40

8/6/1947. Τα παιδιά του σχολείου με τη δασκάλα τους, την κυρία Σούλα Μανωλούδη-Γιαγιά.
Φωτογραφία Γιάννη Σιώτη.