slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9
Τάματα Στην Παναγία

"Δια δαπάνης του θείου Νικυφόρου, και της συζύγου τούδε της σεμνοτάτης, υποτυπώθην παρά του γεωργίου, και γόνου κονταρίνου, ων τας δεήσεις τω θεώ αναθύσω, ίνα τύχωσιν ψυχικής σωτηρίας-1746"