Σπίτι Προς Την Πάνω Μεριά Του Μουντάδου | Μουντάδος Τήνου