slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης, ιδιοκτησίας των κληρονόμων Αντωνίου και Φώτως Χαραλαμπάκη που εορτάζει στις 17 Σεπτεμβρίου.