slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

            ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
           ΕΚ ΜΟΥΝΤΑΔΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ
           Μέγαρο «Αδελφότης των Τηνίων εν Αθήναις»
           Ασηµάκη Φωτήλα 40 και Λεωφόρος Αλεξάνδρας
           114 73 Αθήνα


Προς το Δήµο Τήνου                  Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013
Υπ’όψιν κ. Παναγιώτη Κροντηρά            Αριθµός Πρωτοκόλλου 5/2013
Δήµαρχον Τήνου
Αξιότιµε Δήµαρχε και εκλεκτά µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου,

Καταρχάς θέλουµε να σας ευχηθούµε καλή επιτυχία στο πολύπλοκο και δύσκολο έργο
σας και υγεία σε εσάς και τις οικογένειες σας.

Ο Σύνδεσµός µας, αν και µικρός σε σχέση µε άλλους συλλόγους του νησιού, πλην όµως
συνεκτικός και δυναµικός, καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, από την ίδρυσή του το
1979, για την πνευµατική και υλική στήριξη και για την προβολή και προώθηση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς του χωριού µας, Μουντάδου.

Οι δυσκολίες και οι αντιξοότητες που συναντούµε είναι αδιαµφισβήτητα πολλές, όµως
µε αλληλεγγύη και αγάπη για το χωριό µας ξεπερνάµε κάθε εµπόδιο.

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε σχετικά µε τα κυριότερα
θέµατα που απασχολούν το χωριό µας και να ζητήσουµε τη βοήθεια του Δήµου Τήνου.
Δεδοµένης της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης για τη χώρα και το νησί µας,
εκτιµούµε ότι η υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών δεν έχει υψηλό κόστος:

1.  Ρυµοτοµικό σχέδιο: Ο Μουντάδος είναι ένα από τα τρία χωριά του νησιού µας
   που στερούνται εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο και δεν έχει καθοριστεί Ζώνη
   Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.).
2.  Ύδρευση: Ευαισθητοποίηση στο θέµα του καθαρισµού της δεξαµενής, που δεν
   γίνεται τακτικά.
3.  Αποχέτευση: Δεν έχουµε διαπιστώσει ποτέ προληπτικό καθαρισµό της. Επίσης
   αναφέρουµε ένα κατασκευαστικό λάθος για το οποίο θα πρέπει να δοθεί λύση: η
   διάµετρος της σωλήνας που ξεκινάει από το φρεάτιο συγκέντρωσης και φτάνει ως
   το τελικό φρεάτιο, είναι πολύ µικρότερη από αυτή των σωλήνων του δικτύου µέσα
   στο χωριό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να βουλώνει, κατά καιρούς και να
   «ευωδιάζει», η περιοχή στον Άγιο Νικόλαο, όπου είναι και το φρεάτιο
   συγκέντρωσης.
4.  Πλακόστρωση εισόδου: Η είσοδος του χωριού µας όπως γνωρίζετε, είναι
   πλακοστρωµένη. Κάποιες από τις πλάκες έχουν καταστραφεί και παρακαλούµε για
   την αντικατάστασή τους πριν το πρόβληµα διογκωθεί.
5.  Διαχείριση οµβρίων υδάτων: Τα νερά της βροχής και των δύο εισόδων του
   χωριού µας και αυτή του Αγίου Πέτρου (κεντρικά), διοχετεύονται προς το Λαγκάδι
   µέσω του χωριού, µε αποτέλεσµα να είναι, µε δυνατή βροχή, προβληµατική η
   προσπέλαση προς τον Άγιο Ιωάννη, αλλά και της Τράγας, της οποίας τα νερά
   διοχετεύονται µέσω των βορεινών δρόµων του χωριού στην διαδροµή τους προς το
   Λαγκάδι.
6.  Μαρµάρινο ξινάρι στο πηγάδι: Το ξινάρι του πηγαδιού πρέπει να αντικατασταθεί,
   καθώς έχει τρυπήσει και τρέχει νερό.
7.  Συµµετοχή του Μουντάδου στα πολιτιστικά δρώµενα του νησιού µας. Ο χώρος
   µπροστά από τον Άγιο Αθανάσιο προσφέρεται για εκδηλώσεις το καλοκαίρι.

Μετά πολλών ευχαριστιών, είµαστε στην διάθεσή σας για κάθε συµπληρωµατική
πληροφορία ή διευκρίνιση και συνεργασία, ευχόµενοι να λάβετε υπόψη σας τις
παραπάνω σηµειώσεις µας.


Ο Πρόεδρος του
Συνδέσµου των Απανταχού εκ Μουντάδου Τήνου Καταγόµενων
Ηλίας Αντ. Σιγάλας
 

ΣυνημμένοΜέγεθος
25.2.2013.pdf279.66 KB