Μουσική Εκδήλωση στις 17/8 στο Μουντάδο | Μουντάδος Τήνου