Κοπή της πίτας (2012) - Εύθυμες ιστορίες | Μουντάδος Τήνου