slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9
Κοπέλες του Μουντάδου

Άννα Κουσουνάδη, Μαρούλα Μαραγκού, Μαργαρούλα Καίσαρ, Κρυσταλλία Καλεώδη, Γεωργία Μαραγκού και Σταματούλα Βιδάλη.
Συλλογή φωτογραφιών Μαρίας Περιβολαράκη.