slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Κοίμησης της Θεοτόκου, ιδιοκτησίας των Πέτρου Κ.Βιδάλη και κληρονόμων Θεοδώρου και Αικατερίνης Σιγάλα, στο Μουντάδο που εορτάζει στις 23 Αυγούστου στα Εννιάμερα της Κοίμησης.