slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9
Η περιφορά της εικόνας τ' Άι-Γιάννη τη δεκαετία του '70

24/6/1970. Από την περιφορά ή γύρα όπως λέμε στο Μουντάδο, της εικόνας τ' Άι-Γιάννη.
Φωτογραφία Γιάννη Σιώτη.