slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9
Η Δεύτερη Πηγή

 Σε αυτό το πηγάδι πήγαιναν τα ζώα τους οι Μουνταδιανοί για να πίνουν νερό.

Φωτογραφία Αντωνόπουλου Αθανάσιου.