slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9
Εικόνα Της Παναγίας Του Πάθους

 Ενυπόγραφη και χρονολογημένη (1746) εικόνα της Παναγίας του Πάθους, του Μουνταδιανού αγιογράφου Γεωργίου Κονταρίνη. Βρίσκεται στο ναό της Παναγίας του Λεβαντάδου (Καρυά) ή Παναγίας του Σιώτη (τ' Σιώτ').