slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9
Δημοτικό Σχολείο (περίπου 1950)

Μανώλης Μαραγκός, Μαρούλα Μαραγκού, Παντελής Σιγάλας, Μαρίας Περιβολαράκη, παπα-Σωτήρης Μαραγκός και Σούλα Γιαγιά (δασκάλα).
Συλλογή φωτογραφιών Μαρίας Περιβολαράκη.