slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9
Γιώργης - Μαργαρούλα - Ζαχαρούλα Στέφανου Γιαγιά

ΤΗΝΟΣ (Χώρα 1936)
Γιώργης - Μαργαρούλα - Ζαχαρούλα Στέφανου Γιαγιά
(αρχείο Κων/νου Καλαϊτζίδη)