slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Γενέθλιον της Θεοτόκου, ιδιοκτησίας των κληρονόμων Ιωάννου Γ.Τουφεκλή (Μανέλα) στο Μουντάδο που εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου.