slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Αγία Αναστασία, ιδιοκτησίας της Μαρουλιώς Φλωράκη στην περιοχή Καλαμάκι που εορτάζει στις 22 Δεκεμβρίου, όπου γίνονται κεράσματα.