slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9
Ίδρυσης του συλλόγου των απανταχού εκ Μουντάδου Τήνου καταγομένων

Από την ημέρα της ίδρυσης του συλλόγου των απανταχού εκ Μουντάδου Τήνου καταγομένων στο σπίτι του Γιώργου Σιγάλα το 1979. — Στέφανος Γιαγιάς (Ταμίας), Ελένη Ανδρ. Σιγάλα, Γιώργος Σιγάλας (Αντιπρόεδρος), παπα-Λάζαρος Βαλσαμής, Ραφαήλ Γιαγιάς-ιατρός (Πρόεδρος), Μανώλης Σιγάλας, Κρυσταλλία Βιδάλη, Ανδρέας Σιγάλας και Μαριέττα Καλογήρου. 
"Συλλογή φωτογραφιών παπά-Ανάργυρου Σιγάλα".