slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Έγγραφα του 1844 που αναφέρονται στην ανέγερση του Αγίου Ιωάννου Μουντάδου. (από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους)