slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Άγιος Νικόλαος, ιδιοκτησίας της Φραγκίσκας Π.Βιδάλη στο Μουντάδο που εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου με πλούσια κεράσματα.