slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Άγιος Νικόλαος, ιδιοκτησίας του Αλέξανδρου Α.Λεβαντή στην περιοχή Κόκκινες Εκκλησιές-Δεράφια που εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου.