slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ιδιοκτησίας των Ευαγγελίας Α.Σιγάλα και Ευαγγελίας Ι.Καρδαμίτση στην περιοχή Καλαμάκι που εορτάζει στις 29 Αυγούστου της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου.