slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Άγιος Ανδρέας, ιδιοκτησίας του Μάρκου Κουσουνάδη στο Μουντάδο που γιορτάζει στις 30 Νοεμβρίου και κάνουν πλούσιο πανηγύρι με φαγητά. Επίσης η εκκλησία πανηγυρίζει και στις 3 Ιανουαρίου προς τιμήν του Αγίου Ευφραίμ και το πανηγύρι φροντίζει η οικογένεια Ευαγγέλου Γιαγιά.