slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Σύλλογος

Πρόεδρος: Ηλίας Σιγάλας

Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Σιώτη

Γραμματέας: Παναγιώτης Γεροντής 

Ταμίας: Γεώργιος Σιγάλας

Μέλη:

Στην Αθήνα, σήμερα την 2 Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:30, συνήλθαν σε συνεδρίαση στο μέγαρο της «Αδελφότητος των Τηνίων εν Αθήναις», οδός Ασημάκη Φωτήλα 40 και Λε&omeg

Στην Αθήνα, σήμερα την  20 Απριλίου 2013,  ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση   στο μέγαρο της «Αδελφότητος των Τηνίων εν Αθήναις», οδός Ασημάκη Φ&om